Tjen penge på aktieindeks, aktier, valuta uden portefølje

Hvorfor have en aktieportefølje? Tjen penge uden

Tjen penge online

Tjen penge online imens du sover” siger Warren Buffett, og det er der jo reelt mange måder på hvormed det kan ske.
Her får du en case om investering fra virkeligheden, udspillet over en periode på cirka 15 minutter, hvoraf de sidste 6 minutter var mest profitable.

Ser du, at få 350 kroner i timen som fastansat er en illusion du kan bryde, hvis du tager dig tiden til at lære hvordan du med supplerende provision fra aktiemarkederne kan ændre din livsstil og tanker om begrebet tjen penge fuldstændigt.

Kalder du det tjen penge: 267.900 kr. i timen?

OK.
Ned på jorden igen.
Reelt drejer det sig om €3840 på 387 sekunder udregnet til en timeløn.
€3840 kan omregnes til omtrent 28.800 kr., og 387 sekunder er lidt over 6 minutter.

For at få et helt retvisende billede af det korrekte beløb der er indtjent, kræver det en sammenlægning af alle handler (trades) foretaget den pågældende formiddag 2. september 2020.

Der er forinden tabt €1060 i et lille tidsrum af 21 sekunder (husk på der kan hurtigt tabes penge!), og derudover nogle småbeløb ligeledes forinden, så derfor er den samlede gevinst cirka €2600 på omtrent 1 times arbejde.

Det giver en timeløn på 19.500 kr., noget mindre end den forrige udregning, så spørgsmålet er om du ville være utilfreds med denne timeløn?

Proceduren i dette tilfælde er at ”teste” hypotesen om aktiemarkedernes retning, med indledningsvis meget små handler, derefter skalere lidt op, og når der er tilstrækkelige subjektive beviser for investor(daytrader) – så handles der med fuld kapacitet og et hurtigt exit ”tjen penge vindue” indenfor få minutter eller sekunder.

I næsten al daytrading eller investering, er der en 50/50 chance for at være på den korrekte side af aktiemarkedernes bevægelse, medmindre der er en langvarig trend i den ene eller den anden retning.

Som daytrader kan det stadig give god mening at være kortvarigt imod den langvarige trend, fordi handlerne åbnes og lukkes typisk indenfor meget kort tid, og især ved scalping der typisk drejer sig om minutter eller sekunder.

Investering i aktier og tjen penge

Billede 1. Investeringsprofit ved tjen penge på aktieindeks

Derfor kan du på billede 1 i højre side se nogle små resultater, derefter lidt større (2 stk. á -€99), en noget større (-€1060) og endelig profitten på €3840.

Reelt er profitten skabt ved at købe DAX indeks med forventning om stigning, og fordi der er købt 100 kontrakter (CFD) så vil en bevægelse på 38,4 point skabe den omtalte profit.

Alle de væsentligste handler er foretaget indenfor 12 minutter den pågældende dag.

Påtænker du at starte som investor, eller er du allerede i gang som investor og synes du at du mangler nogle færdigheder?
Så læs om et online investeringskursus ved at klikke på linket nedenfor:

Online kursus aktier for begyndere?

🙂

Tjen penge online, eller tab dem alle sammen

Er det virkelig så nemt, kan du måske spørge?

Ja, for nogle er det.
Så her vil jeg give dig en form for opskrift omkring hvad du har brug for at have på plads når du tænker tjen penge, eller være særdeles opmærksom på inden ovennævnte vil kunne ske for dig:

1. For at kunne handle 100 kontrakter (CFD), kræver det formentlig en sikkerhedsmargin på €65 x 100. Det vil sige at du minimum har for eksempel €7000 (50.000 DKK) på din investeringskonto som du vil bruge til scalping teknikken indenfor daytrading.

2. Hvis du erkender at du også kan tabe når du bruger 100 kontrakter (CFD), så har du formentlig allerede gjort dette, og det vil betyde at du nok har væsentligt mere end €7000 på din investeringskonto – for du har brug for at kunne tabe en del ind i mellem at du vinder.

3. Det du mangler at kunne se på billede 1 er, at der bliver handlet med et ekstremt stramt stoploss (10 point), og derfor tabes handlen på -€1060 alene af den grund, da bevægelser i aktiemarkederne går virkelig hurtigt ved handel, og som foretages på 2 minutters grafer i dette tilfælde.

4. Det du mangler at kunne se på billede 2 er, at den vindende handel på €3840, var i minus €1550 på et tidspunkt. Det ville have udløst stoploss (10 point) og været en tabende handel, bortset fra at jeg havde skrevet forkert stoploss i farten nemlig 12126 (som er 1.010 point fra entry) og efterfølgende nægtede at lukke handlen da jeg opdagede min fejl.
SÅ DENNE GANG VAR JEG HELDIG!

Du kan næsten være sikker på at laver du fejl, og endda selv ved en lille fejl i et tjen penge forsøg, så bliver du konsekvent straffet af de professionelle tradere og aktiemarkedet som helhed – og taber penge i din handel.

Få styr på din psykologi og tjen penge online

Det kræver en robust psykologi at agere som investor, og i særdeleshed ved daytrading hvor volatilitet og markedsbevægelser går stærkt.

Til gengæld er der store bevægelser, som du kun behøver en lille bid af, for at tjene en ekstraordinær god profit.

Det giver et sug i kroppen når handlen er i et større minus, især hvis du er næsten overbevist om at du har ret og er korrekt positioneret i forhold til markedet.

Her tager stoploss toppen af det sug, og at korrigere dit stoploss løbende til din fordel imens du overvåger din handel, hjælper med at acceptere hvis markedet pludseligt går imod dig.

Det kan altid betale sig at investere i mere mentaltræning for dig selv, fordi du vil hurtigere komme videre fra en handel der er gået dårlig, og se de nye muligheder fremfor at handle videre på oplevelsen af de dårlige handler.

I forhold til at der egentlig “kun” er optjent en profit på €2600, så vil jeg give dig det perspektiv at du tænker på hvordan det kunne være gået ved at holde positionen med 100 kontrakter fra kl. 9.25 og realisere den (lukke den) kl. 22 dansk tid?

Købskurs 13136.6 kl. 9.25
Lukkekurs 13350 kl. 22

Tjen penge uden portefølje på aktieindeks

Billede 2. DAX graf 2/9-20 tjen penge på aktieindeks

Det ville have betydet en profit på cirka €213 x 100 = €21300 der vekslet til DKK er cirka 159.750 kr.
Og dette for at have siddet på hænderne, og set kursen stige og stige (måske falde et stykke mellem kl. 11 – 16), for derefter at stige og stige igen.

”Tjen penge online arbejdstiden” ville være 12,5 timer som ville have betydet en timeløn på 12.780 kr.

Aktieportefølje: Tjen penge online som alle andre

ADVARSEL!
Det er naturligvis muligt at tabe penge, endda store beløb eller 100% af det som du investerer, hvis du blot kaster dig grådigt over at kopiere fremgangsmåden du får beskrevet her.

LÆR ALTID et minimum af færdigheder, før du begår dig på aktiemarkederne, da der findes mange professionelle investorer som kun har til formål at tage dine penge – for at kunne komme dem i deres egne lommer!

Fremgangsmåden beskrevet i denne artikel, er anvendt som eksperiment af en erfaren investor i daytrading, så brug ALDRIG denne metode med penge som du har brug for til husleje, elektricitet, mad eller andre vigtige regninger mv.

Afsæt i første omgang et beløb som du er afklaret med at du kan tabe 100%.

Almindeligvis skabes der profit ved at investere i aktier efter sammensætning af en portefølje, og for at du kan bevæge dig mentalt fremad og udover normaliteten med en portefølje, så får du her en definition:

Inden for økonomi er en portefølje en sammensætning af en investors beholdning af investeringsaktiver.
Portefølje dækker typisk over en beholdning af værdipapirer som kan være; obligationer, aktier, pantebreve med videre.

De institutionelle investorer (professionelle investorer), som for eksempel livsforsikringsselskaber og pensionskasser, er begrænset lovgivningsmæssigt af hvor stor en andel af den samlede formue det er tilladt at placere i aktier, fast ejendom og andre “risikobehæftede aktiver”.

Den amerikanske økonom Harry Markowitz er grundlæggeren af den moderne teori om porteføljer, og han har modtaget nobelprisen for sine banebrydende arbejder.

Du kan læse mere om porteføljer lidt senere…

Tjen penge online uden aktieportefølje

Hvis du vil skyde genvej uden om en portefølje og alle de andre besværligheder, så investerer du blot i et indeks som for eksempel; DOW, NASDAQ, S&P500, FTSE, C25 og så videre…

På denne måde er der ingen registrering i Værdipapircentralen eller kommunikation til dig som aktionær omkring vigtige bestyrelsesmøder.
Du placerer dit bud på den aktuelle værdi af et indeks, præcis som med en aktie, og derfor afregnes du også sammenligningsvis på værdien af om indekset stiger eller falder – alt efter hvilken retning dit bud er givet (SHORT eller LONG).

En af fremgangsmetoderne kaldes scalping. 2)

Tjen penge online med scalping

Hvad er Scalping (uden portefølje)
Scalping er en handelsstrategi målrettet mod at drage fordel af mindre kursændringer i en akties (eller aktieindeks) kurs. Handlende, der implementerer denne strategi, placerer alt fra nogle stykker til et par hundrede handler på en enkelt dag med den overbevisning, at små bevægelser i kursen er lettere at fange end store.

Traders, der implementerer denne strategi, er kendt som scalpers. Mange små overskud kan let sammensættes til store gevinster, hvis en streng exitstrategi bruges til at forhindre store tab.

Grundlæggende om scalping
Scalping anvender store positionstørrelser til mindre prisgevinster i en minimal periode med eksponering. Scalping udføres intraday (samme dag). Hovedmålet er at købe eller sælge et antal aktier (aktieindeks) til bid kursen – eller ask kursen og derefter hurtigt sælge dem et par point højere eller lavere for at få profit.

Eksponeringstiden kan variere fra sekunder til minutter og positionen er lukket inden afslutningen af den samlede markedshandel.

Scalping egenskaber
Scalping er en tempofyldt aktivitet for kvikke traders.
Det kræver præcis timing og udførelse.
På grund af den omfattende brug af gearing betragtes scalping som en højrisikostil indenfor trading.

Psykologien afgør det: Tjen penge online eller tab

Psykologien bag scalping
Scalpers skal være disciplineret og har brug for at holde sig til deres handelsregime meget nøje. Enhver beslutning, der skal træffes, skal ske med sikkerhed.

Men skalpers skal også være meget fleksible, fordi markedsforholdene er meget flydende, og hvis en handel ikke går som forventet, bliver de nødt til at rette op på situationen så hurtigt som muligt uden at lide for stort et tab.

Eksempel på scalping
Antag, at en trader anvender scalping for at tjene på kursbevægelser for en aktie kaldet ABC, der handler i kurs 10.

Den handlende (trader) vil købe og sælge en massiv mængde af ABC-aktier, for eksempel 50.000, og sælge dem under passende prisbevægelser på små beløb.
For eksempel kan der vælges at købe og sælge i prisforhøjelser på 0,05, hvilket giver små overskud, der tilføjes i slutningen af dagen, fordi der foretages køb og salg i mængdevis. 2)

Udvidet portefølje forklaring

En aktieportefølje er en slags dokumentmappe, hvor alle de aktier du ejer er placeret.
Det er en lagerbeholdning med overblik over de aktier du har. Det anbefales tit og ofte at have en række forskellige aktier eller andre værdipapirer i din portefølje (risikospredning) – frem for blot at investere i en enkelt aktie.

På denne måde bliver du som investor mindre sårbar overfor tab i en enkelt aktie. Hvis én aktie falder betyder det altså hermed, at du som investor slipper for at tabe penge overordnet set.

Helt generelt set er følgende råd gode i forbindelse med din aktieportefølje:
• Aktiemængde: En god tommelfinger regel er 5-10 aktier i porteføljen. Flere forskellige aktier spreder risikoen – dog vil alt for mange udvande profitten. Har du for eksempel investeret 10.000 kroner og har 20 forskellige aktier, er det i gennemsnit 500 kroner per aktie. Det betyder, at før du har tjent penge (ved at fratrække kurtage og andre udgifter), så skal aktien stige med ret mange procent.
• Spredning: Hav en stor spredning i din portefølje, for at blive mindre sårbar for tab på enkelt aktier. Din spredning kan være fordelt på; brancher, virksomheder, markeder, industrier, valutaer med videre.
• Risikoniveau på aktierne: Har du mange små aktier eller investeringsforeninger for at overgå et typisk markedsafkast, vil risikoen for tab være større. Er porteføljen til gengæld fyldt med nogle af de største aktier i landet, obligationer eller certifikater der følger aktieindeks er risikoen for tab mindre (og stadig eksisterende). Omvendt vil større risiko også kunne føre til større afkast.
• Begræns omkostningerne: De fleste handelsplatforme har kurtage, spreads, gebyrer og andre omkostninger ved handel. Det er en fordel at minimere disse omkostninger for at kunne maksimere din profit. Typisk er det billigere i længden at handle danske aktier end udenlandske aktier.

Derudover er det også vigtigt, at du jævnligt overvåger din aktieportefølje for at få et overblik over, om der er nogle af de aktier du har der skal sælges, købes mere af, eller om der er nye aktier du kan tilføje til porteføljen. 1)

Opsummering af tjen penge uden aktieportefølje

  1. Du kan investere i aktieindeks på længere sigt (som med aktier)
  2. Du kan daytrade med aktieindeks og valuta
  3. Du kan både være LONG (køb) og SHORT (salg)

📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈

*** Skaber du kun profit ved at købe – holde – og derefter sælge aktier?
Bliv klogere på også at tjene profit når markederne går ned ved at => shorte aktier.

*** Går du efter den maksimale profit som daytrader fremfor som investor?
Læs hvorfor det kan være en dårlig ide at satse på => day trading.

*** Smider du alt for meget profit i skraldespanden hos formueplejeforvaltere?
Læs hvordan du selv kan maksimere din profit frem for at satse på formuepleje.

*** Skyder du tit dig selv i foden med aktie tip fra andre?
Læs hvd du kan gøre for at vinde med aktie anbefalinger.

📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈

Læs om aktiekurser
Læs om aktienyt
Læs om investeringskursus
Læs om investeringsrådgivning
Læs om investering i aktier
Læs om investering i aktier
Læs mere om iProfit™ modellen

📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈

Er du blevet lidt mere nysgerrig på hvordan du kan shorte aktier og tjene på nedgang i aktiemarkederne?
Så læs om et LIVE investeringskursus ved at klikke på linket nedenfor:

LIVE kursus i aktiehandel?

🙂

📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈

1) Læs mere om aktiesammensætning (Wikipedia DK)
2) Læs mere om at scalpe (Investopedia)

Disclaimer:
Denne og andre sider på dette website, er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden investering i aktier der også linker til denne side om tjen penge online uden aktieportefølje.